Cara Penjumlahan Pada Excel

Microsoft Excel ialah perisian penyunting lembaran kerja yang amat popular. Seringkali digunakan dalam pejabat dan bidang perniagaan. Pengguna Excel boleh menggunakannya untuk menyusun data, membuat jadual, mengira kadar dan pelbagai lagi fungsi berguna. Di dalam artikel ini, kami akan membincangkan cara untuk melakukan penjumlahan di dalam program Excel.

Penambahan Data di Excel

Apabila membuat anggaran, jadual atau laporan di Excel, kadang-kadang kita memerlukan hasil penjumlahan bagi beberapa data. Anda boleh menggunakan formula penjumlahan Excel yang dikenali sebagai SUM. Formula ini membolehkan anda mengambil nilai-nilai terpilih dan menambahkan mereka bersama-sama. Berikut adalah cara melakukan penjumlahan di Excel dengan mudah.

Langkah 1: Pilih Sel-sel

Pertama sekali, pilih sel-sel yang hendak dijumlahkan. Anda boleh memilih sel tersebut dengan menekan butang tetikus pada sel pertama dan kemudian menyeret tetikus ke sel akhir yang anda ingin tambah. Anda juga boleh menekan butang Ctrl dan menekan butang tetikus pada setiap sel yang ingin anda tambah.

Langkah 2: Guna Formula SUM

Setelah sel-sel dipilih, masukkan formula SUM dengan menaip ‘ =SUM(‘ pada medan formula. Selepas itu, letakkan kursor di selepas kurung buka. Kemudian, seret tetikus dari sel pertama yang ingin anda tambah hingga sel terakhir yang anda ingin tambah. Akhiri dengan menekan butang Enter pada papan kekunci untuk memaparkan jumlah yang dikehendaki.

Langkah 3: Selesai!

Sekarang anda telah berjaya menambahkan data yang dipilih dengan menggunakan formula SUM. Hasil penjumlahan tersebut akan menunjukkan hasil dalam bentuk angka yang tepat untuk dipaparkan pada jadual atau laporan anda.

Penjumlahan pada Sel-sel yang Terletak pada Lembaran Kerja Yang Berbeza

Apabila anda ingin menambahkan nilai-nilai di sel-sel yang terpelbagai pada lembaran kerja yang berbeza, anda boleh menggunakan formula SUMIF. Hasilnya pada dasarnya sama dengan formula SUM, tetapi formula ini membolehkan anda menambahkan nilai berdasarkan kriteria tertentu.

Langkah 1: Pilih Sel yang hendak dijumlahkan

Pilih sel di mana hasil penjumlahan akan dimaparkan.

Langkah 2: Taip Formula SUMIF

Taip formula SUMIF dengan menaip ‘=SUMIF( ‘ pada medan formula. Kemudian pilih rentetan sel yang akan dijumlahkan.

Langkah 3: Letakkan Kondisi

Letakkan syarat atau kondisi pada formula SUMIF. Dalam kebanyakan kes, anda mungkin ingin menambahkan nilai berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai yang sama dengan nombor tertentu atau rentetan sel yang memenuhi syarat tertentu.

Langkah 4: Selesai!

Anda telah berhasil melakukan penjumlahan pada sel-sel yang terletak pada lembaran kerja yang berbeza menggunakan formula SUMIF.

Penjumlahan Berdasarkan Warna

Microsoft Excel membolehkan pengguna untuk memilih warna berbeza bagi sel-sel dalam satu lembaran kerja. Terdapat cara untuk menambahkan nilai-nilai di sel-sel dengan warna tertentu secara automatik.

Langkah 1: Taip Formula

Taip formula berikut pada medan formula: ‘ =SUMIF( C:C,= $B$1, D:D)’

Langkah 2: Letakkan Penanda Warna

Letakkan tanda warna pada sel yang hendak dijumlahkan. Adalah penting untuk memastikan bahawa tanda warna yang digunakan pada sel tersebut mustahil digunakan pada sel lain.

Langkah 3: Taip Kondisi

Taip kondisi di sel yang lain. Misalnya, anda mungkin ingin menambahkan sel-sel yang diberi warna biru. Anda boleh menaip kata “Biru” seperti yang dicontohkan dalam gambar.

Langkah 4: Selesai!

Sekarang anda telah berjaya menambahkan nilai dari sel-sel yang mempunyai warna yang sama.

FAQ

Q: Apakah formula yang digunakan untuk penjumlahan di Excel?

A: Formula yang biasa digunakan untuk penjumlahan di Excel ialah SUM.

Q: Adakah cara yang mudah untuk melakukan penjumlahan di Excel?

A: Ya, anda boleh menggunakan formula SUM untuk melakukan penjumlahan secara mudah dan cepat.

Q: Adakah formula untuk menambahkan sel-sel yang mempunyai warna tertentu di Excel?

A: Ya, formula yang digunakan untuk menambahkan sel-sel yang mempunyai warna tertentu di Excel ialah SUMIF.

Q: Bolehkah saya menambahkan jumlah sel-sel yang terdapat pada lembaran kerja yang berbeza?

A: Ya, anda boleh menambahkan jumlah sel-sel yang terdapat pada lembaran kerja yang berbeza dengan menggunakan formula SUMIF.

Q: Apa yang harus dilakukan apabila saya gagal melakukan penjumlahan di Excel?

A: Pastikan bahawa sel-sel yang dipilih adalah sel-sel yang dikehendaki. Jika ia masih gagal, cuba semula atau rujuk kepada sumber rujukan.