Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked

Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked

Apabila anda bekerja dengan Microsoft Word dan tiba-tiba mendapati bahawa anda tidak dapat menaip, anda mungkin akan mendapat mesej error “Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked”. Apa sebenarnya maksud mesej ini dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya?

Apa Maksud Selection Is Locked dalam Microsoft Word?

Pesan “Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked” biasanya muncul apabila anda cuba menaip dalam Microsoft Word tetapi kebolehan menaip anda ditolak oleh program. Ini berlaku kerana bahagian dokumen yang anda cuba edit terkunci atau dilindungi oleh jaringan, pelayan, atau pengguna lain. Jika pilihan dilindungi, pengguna tidak akan dapat mengedit atau menaip di atasnya.

Mengapa Selection Is Locked Muncul dalam Microsoft Word?

Kebanyakan kali, pesan kesalahan “Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked” muncul kerana pengguna mencuba untuk menaip pada bahagian dokumen yang tidak dapat diubah. Ini boleh berlaku apabila dokumen tersebut dilindungi kata laluan atau apabila ia sedang diedit oleh pengguna lain, terutamanya jika dokumen tersebut disimpan di dalam jaringan atau pelayan. Selain itu, beberapa jenis dokumen khusus, seperti formulir terkunci atau dokumen dibaca sahaja, mungkin tidak dapat diubah.

Cara Mengatasi Selection Is Locked dalam Microsoft Word

Jika anda ingin mengedit bahagian dokumen yang dikunci, anda perlu menghilangkan perlindungan dulu. Anda boleh mencuba kaedah-kaedah berikut untuk menghilangkan perlindungan pada bahagian dokumen:

1. Cari Ungkapan “Edit Restriction”

Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan perlindungan pada dokumen Word ialah bergantung pada versi Word yang anda gunakan. Bagi pengguna Word 2013, 2016 dan versi seterusnya, pilih bagian “Review” di ribbon Word, kemudian pilih “Restrict Editing” dan cari pilihan “Stop Protection”. Bagi pengguna Word 2010 dan versi sebelumnya, cari pilihan “Protect Document” di menu “Tools” dan pilih “Stop Protection”.

2. Hapus Kata Laluan

Jika dokumen dilindungi oleh kata laluan, anda harus menghapuskan kata laluan terlebih dahulu sebelum anda dapat mengeditnya. Untuk melakukannya, pilih “File”, kemudian “Info”, dan “Protect Document”. Dari situ, pilih “Encrypt with Password” dan masukkan kata laluan yang anda gunakan untuk melindungi dokumen sebelumnya. Kemudian klik “OK” untuk menyimpan perubahan dan menyimpan dokumen tanpa kata laluan.

3. Ubah Hak Akses

Jika dokumen disimpan di jaringan, anda mungkin perlu meminta pengurus jaringan untuk memberikan anda kebenaran edit terlebih dahulu. Bagi dokumen yang disimpan pada pelayan dokumen, kumpulan admin pelayan biasanya mempunyai akses penuh pada semua dokumen tersimpan dan boleh melaksanakan pengurusan dokumen dokumen dari masa ke semasa.

Kesimpulan

Kesalahan “Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked” umumnya berlaku ketika bahagian dokumen terkunci, dilindungi oleh jaringan, pelayan, atau pengguna lain. Untuk mengatasinya, anda boleh mencuba beberapa kaedah seperti mencari opsi Edit Restrictions, menghapus kata laluan, atau mengubah hak akses. Dalam kebanyakan kes, langkah-langkah ini akan membantu anda menghilangkan perlindungan dokumen dan kembali menaip dalam Microsoft Word.

Untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan error “Word Tidak Bisa Diketik Selection Is Locked”, biasanya adalah bagaimana cara membuka dokumen yang terkunci atau menghilangkan perlindungan pada dokumen kata sandi. Jawabannya telah dijelaskan di atas dan anda dapat menyimak serta mengaplikasikannya untuk mengatasi masalah anda.